rhwydwaith o wasanaethau bws sy'n eich galluogi i deithio o amgylch Eryri

teithio gwerth gwych drwy'r dydd

diwrnod o deithio faint fynnoch ar bob bws yng Ngogledd Cymru

£6.50

oedolyn

£4.40

cardiau teithio Lloegr/Yr Alban
a cherdyn teithio 5-15

£14.20

hyd at 2 oedolyn
gyda hyd at 3 plentyn

map o rwydwaith Sherpa'r Wyddfa
criw o 3 o bobl yn heicio drwy Eryri

crwydro gyda Sherpa'r Wyddfa

Mae Sherpa'r Wyddfa yn teithio o amgylch sylfaen yr Wyddfa gan stopio mewn gwahanol leoliadau, pob un bellter byr o lwybrau cerdded i'r copa.

y parc heb y parcio

Mae defnyddio gwasanaeth bws Sherpa'r Wyddfa yn ffordd wych o deithio o amgylch Eryri ac mae'n cyfrannu at deithio cynaliadwy, yn enwedig yn ystod misoedd prysur yr haf.

Newid yn yr hinsawdd yw'r bygythiad mwyaf i Barc Cenedlaethol Eryri, felly mae defnyddio dulliau teithio mwy cynaliadwy fel beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o fynd i'r afael â'r bygythiad hwn, gan leihau allyriadau carbon.

Er nad yw'n bosibl gadael eich car gartref bob amser, dylech ystyried parcio ymhellach i ffwrdd neu ddefnyddio cyfleusterau parcio a theithio a thrafnidiaeth gyhoeddus fel gwasanaethau bws Sherpa'r Wyddfa neu TrawsCymru i gyrraedd eich cyrchfan.

rhaeadr ym Mharc Cenedlaethol Eryri